Unknown module(s) in QT: declarative

問題

.pro に "QT += declarative" を記述するとエラーになる。

Unknown module(s) in QT: declarative

環境

  • Ubuntu 14.04 LTS 64bit + Qt 5.2.1
  • Raspbian 8.0 + Qt 5.3.2

解決方法

qtquick1-5-dev パッケージをインストールする。

$ sudo apt-get install qtquick1-5-dev